Insights / Orbit – plattformen som lyfter in Stena Bulk i digitaliseringens era

·

1 min read

Orbit – plattformen som lyfter in Stena Bulk i digitaliseringens era

Transporter i allmänhet, inte minst med fartyg, innefattar enorma flöden av olika slags datamängder; borde inte dessa informationshav kunna användas på smarta sätt? Kort sagt, det är läge för digitalisering av administrationen av fraktfartyg.

Read full article


Author